Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék | Facebook | Twitter

Médiumok, történetek, használato5

Ünnepi tanulmánykötet
a 60 éves Szajbély Mihály
tiszteletére

Szeged, Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012

Szerkesztette:
Pusztai Bertalan

A szerkesztésben közreműködött:
Ivaskó Lívia, Mátyus Imre, Tóth Benedek

A Kötet Letöltése

„Kötetünk Szajbély Mihály számos kötődését próbálja összekapcsolni, egy keretbe rendezni: reflektálni. Nehezen meglelt címe mellett a könyv szerkezete és filológiai sajátosságai is a kiadó közösség megközelítését tükrözik. Ez nyilván elkerülhetetlen, hiszen megfigyelni, beszélni, írni csak valahonnan lehet. Vállalnunk kell, ha „sajátos” elrendezésben és logika szerint, esetleg szokatlan fénytörésben láttatjuk Szajbély Mihály életművének kapcsolódásait és hatását. Hadd szóljunk néhány szót erről a valahonnan-ról.

A szerkesztői közösség a hazai felsőoktatás egy erőforrás-hiányos és elbizonytalanodott pillanatában ezzel a vállalkozással mindenekelőtt Szajbély Mihály emberségét szeretné megtisztelni. Talán szokatlan ezt írni egy tudományos tanulmánykötet elé. Nem arról van szó, hogy ne becsülnénk nagyra az ünnepelt tudományos teljesítményét. Fontos kiemelni azonban, hogy a kötet létrejöttén dolgozók jelentős részének tudományos tevékenysége csak távolról kapcsolódik az ünnepeltéhez, ebből következően a szerkesztők nem(csak) klasszikus Festschriftnek szánják ezt a könyvet. Természetesen, ahogyan az szokás egy ünnepi tanulmánykötet esetében, számos, az ünnepelt kutatásaihoz szorosan kapcsolódó elismert pályatárs írása tiszteleg Szajbély Mihály életműve előtt. A szerkesztői közösség részéről a kötet, az ünneplés, a ’hétköznapok megállítása’ mögötti motiváció ezen túlmenően azonban még valami egyéb is: az a ritka professzori habitus, amelyet az ünnepeltet ismerőknek nem kell sokat magyarázni. Embernek maradni, képesnek lenni önmagunkra reflektálni: ezek olyan erények, amelyeket – biztosak vagyunk benne – minden („textuális”) tudományos hagyaték elé kell helyezni, ritkasága miatt példaként kell állítani. Az ünneplés tárgya, az emlegetett valahonnan fő irányulása, valahovája mindenképpen ez.”

(Részlet a kötet előszavából)

Médiumok, történetek, használatok

A teljes kötet letöltése PDF formátumban

(8,53 Mbyte)

A teljes kötet letöltése EPUB formátumban

(3,16 Mbyte)

Különnyomatok letöltése PDF formátumban

I. Költők, írók, újság[ot]író írók, újságírók

I.1 Költők, írók

I.2 Újság[ot]író írók, újságírók

II. Inter[kulturális]mediális randevúk

II.1 Utazás > értelmezés > kultúra > utazás > ...

II.2 Médiumok egymás között