Szakirányok Nyomtatott sajtó
28 | 11 | 2020
Nyomtatott sajtó szakirány
2008 október 20., hétfő 17:32
Nyomtatott sajtó (újságírás)


II. évfolyam / 1. félév: Hírszerkesztés (heti 1 óra)
A hír - mint objektív alapműfaj
A hírérték
A hír felépítése
A hír nyelvezete
A hírforrások
A hírügynökségek, mint információszállítók
Információk első- és másodkézből
A hír szóban és képben
Soft news - hard news
A hírverseny
A hírzárlat és az "embargós" hírek
Hírrovat az újságban

II. évfolyam / 2. félév: Szerkesztőségi gyakorlat I. (heti 1 óra)
Laptípusok. Napilapok, hetilapok, folyóiratok.
A hazai nyomtatott sajtó. Országos, regionális és helyi lapok. Országos és vidéki napilapok összehasonlítása.
A nyomtatott sajtó műfajai a gyakorlatban: a hír és a tudósítás.
Tudósítói szakterületek. A tudósítói magatartás.
A címadás (főcím, felcím, alcím szerepe, címhierarchia) jellegzetességei. A címszerkesztés.

III. évfolyam/1. félév: Szerkesztőségi gyakorlat II. (heti 2 óra)
A nyomtatott sajtó műfajai a gyakorlatban: az interjú és a riport.
Az interjú típusai.
A felkészülés módszerei, a célravezető kérdéstechnika.
A riport típusai, eszköztára, riportírói technikák.

III. évfolyam/ 2. félév: Szerkesztőségi gyakorlat III. (heti 2 óra)
A nyomatott sajtó műfajai a gyakorlatban: a publicisztika és a műkritika.
A publicisztikai műfajcsalád tagjai: a vezércikk, a kommentár, a jegyzet és a glossza.
Műkritika a napilapban, a hetilapban és a szaklapban.
A legjelentősebb magyar kritikusok a kezdetektől a maiakig.
A sajtófotó. Az újságíró és a fotóriporter együttműködése, munkamegosztása.
A karikatúra és a grafika mint sajtóműfaj.
Eltűnő irodalmi műfajok a napilapos sajtóban. A tárca.

IV. évfolyam /1. félév: Internetes újságírás (heti 3 óra)
A hazai nyomtatott sajtó az interneten.
Az internetes lapok jellegzetességei.
Műfajok az interaktív, multimédiás internetes lapoknál.
A sajtófotó.
A modern, digitális fotókészítés és -feldolgozás eszközei, módszerei a gyakorlatban.
A képszerkesztés.

IV. évfolyam / 2. félév: Információszerzés (heti 3 óra)
Az információszerzés eszközei, módszerei, gyakorlata.
Internet, MTI, sajtóügynökségek, adatbankok.
Az információszerzés etikája.
Információforrások, anyaggyűjtés a gyakorlatban.
Elindulás az újságírói pályán.
A MÚOSZ és más szakmai szervezetek.
Az újságírói munka határterülete: könyvek és időszaki kiadványok megjelentetése. A kézirat, a szerkesztés, a korrektúra és a műszaki szerkesztés.
Táblázatok, grafikonok, illusztrációk elkészítése és felhasználása a nyomtatott sajtóban.

V. évfolyam /1. félév: Szerkesztőségi struktúra (heti 2 óra)
A napilapos szerkesztőség felépítése, működése.
A rovatok munkája, működése és munkamegosztása a gyakorlatban.
Újságírói munka hetilapnál és folyóiratnál.
A szerkesztő, az olvasó- és a címszerkesztő, valamint a korrektor és tördelő munkája a nyomtatott sajtóban.
Az újságok arculata, a modern layout.
Speciális újságírói feladatok a nyomtatott sajtóban: az olvasói levelek kezelése, telefonos olvasói ügyelet ellátása, kapcsolattartás az olvasókkal.
A mai magyar nyomtatott sajtó kiemelkedő egyéniségei. A Pulitzer-díj. A Táncsics-díj. Az újságírók szakmai és érdekvédelmi szervezetei.
A magyar újságírás néhány klasszikusa: Bálint Györgytől Bodor Pálig.

V. évfolyam / 2. félév: Médiaetika (heti 3 óra)
Médiakódexek, a MÚOSZ etikai kódexe.
A sajtószabadságról.
A hírgyűjtés etikája.
A hírcsomagolás etikája.
A szerkesztőség autonómiája.
A tényfeltáró újságírás normái.
A magánélet sérthetetlenségének etikája.
A magánélet kérdése a fotóriportban.
A szexizmus kezelése az írott sajtóban.
A nemzetközi médiakódexek.
A Public Relations (PR) és az újságírás
A publicisztika a gyakorlatban. Jeles magyar publicisták.
Média és politika

 
Tájékoztatás:
A nyomtatott sajtó szakirány a hagyományos, nyomtatott sajtótermékek előállítását, a klasszikus újságírást, valamint az internetes újságírást foglalja magában. A hallgatók elsajátíthatják az egyes sajtóműfajok, illetve sajtótermékek létrehozásának szakmai fogásait, alapvető ismereteket szerezhetnek a fotózás és képfeldolgozás terén, illetve megismerhetik az újságírói professzió-etika gyakorlati kérdéseit.

Utoljára frissítve ( 2008 november 22., szombat 14:09 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink