21 | 01 | 2022
MA felvételi információ
2016 március 14., hétfő 09:14
MA felvételi információ

Tisztelt Érdeklődő!

A szegedi kommunikáció és médiatudomány MA képzésre az alábbi előfeltételekkel és felvételi vizsgával lehet jelentkezni:

A felvételi vizsga egyfordulós, szóbeli és általában május harmadik hetében kerül rá sor. Ugyan az adott évben alapképzésben diplomát szerző hallgatók ekkorra még általában nem tesznek záróvizsgát, mindenképpen érdemes eljönni felvételizni, hiszen az államvizsga adatok később még csatolhatók a felvételi dokumentumokhoz – a május végi felvételi érvényes lesz az ő esetükben is. A vizsgára mindenképpen érdemes tájékozódni a szegedi kommunikáció és médiatudományi mesterképzés megújult specializációiról és ipari partnerkapcsolatairól itt: http://sztekomm.hu/ma/ illetve az MA képzéssel párhuzamosan kedvezményesen végezhető szakirányú továbbképzésekről itt: http://www.media.u-szeged.hu/index.php/szakiranyu

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgán három témáról esik szó:

 • alapképzéses tanulmányok, társadalom- vagy bölcsészettudományi képzések esetén alapképzéses szakdolgozat;
 • mesterképzéssel kapcsolatos elképzelések, érdeklődés;
 • eszmecsere az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (lásd alább).

A felvételi vizsgára feldolgozandó irodalmak a 2019/2020-as tanévtől:

 • Daniel Miller: Közösségi oldalak. Replika 108-109. 157-172. 2018. Online: http://replika.hu/system/files/archivum/replika_108-109-10_miller.pdf
 • David Crystal: A nyelv és más kommunikációs rendszerek. In: uő. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris, 2003. 492-502. oldalig.
 • Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Osiris, 1993.
 • Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története Diderot-tól az internetig. Budapest: Osiris, 2004.
 • Glózer Rita: Részvétel és kollaboráció az új médiában. Replika 100. 131-150. 2016. Online elérhető: http://www.replika.hu/replika/100-14
 • Raymond Williams: A kultúra. A kultúra elemzése. In: Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris - Láthatatlan Kollégium, 1998. 28-41.
 • Ujhelyi Adrienn: Az internet mint szocializációs közeg. In: Kósa Éva (szerk.): Médiaszocializáció (153-178). Budapest: Wolters Kluwer. Online elérhető: http://buvosvolgy.hu/dokumentum/102/kosa_mediaszocializacio.pdf
 • Ulf Hannerz: A kozmopoliták és a helyiek a világkultúrában. In: Biczó Gábor (szerk.): Az Idegen. Variációk Simmerltől Derridáig. Debrecen: Csokonai, 2004. 178-192.
 • Zygmunt Bauman: Turisták és vagabundok - A posztmodern kor hősei és áldozatai. In: Magyar Lettre 35. 1999. Online elérhető: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre35/01bauman.htm
Utoljára frissítve ( 2019 május 23., csütörtök 17:57 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink