09 | 12 | 2022
Szakdolgozati témaválasztással kapcsolatos változások
2016 szeptember 02., péntek 09:12

A hagyományos menetrend szerint a hallgatóknak - mind alapszakos (BA), mind mesterszakos (MA) képzésben – az utolsó tanév első hónapjának végéig (szeptember 30.) kell leadniuk szakdolgozati témaválasztó lapjukat a tanszékre. A témaválasztással, a szakdolgozati konzultációkkal, a szakdolgozati elvárásokkal kapcsolatos információkat megtalálják egy korábbi bejegyzésünkben, most azonban ki kell emelnünk egy fontos változást a szakdolgozati témákkal kapcsolatban.

Korábban szinte korlátlanul lehetett témát, illetve témavezetőt váltani, ha a közös munka valamilyen akadályba ütközött, és a váltásnak viszonylag egyszerű adminisztratív vonzata volt (gyakorlatban csak egy új témaválasztó lapot kellett leadni a tanszéken a szakdolgozat tervezett benyújtásának szemeszterében, a félév első havában). Ez az idei évtől megváltozott. Az SZTE Bölcsészettudományi Kar 2016. augusztus 23-én hatályba lépett, módosított Tanulmányi Ügyrendje többek között a szakdolgozati téma-, illetve témavezető-váltással kapcsolatban is tartalmaz új rendelkezéseket:

Téma- illetve témavezető-váltásra a képzés során egyszer van mód, melynek legvégső határideje abszolutóriumot még nem szerzett hallgató esetén a képzés utolsó féléve kurzusfelvételi időszakának vége, az abszolutórium megszerzését követően pedig a szakdolgozat benyújtásának féléve kurzusfelvételi időszakának vége. A téma-, illetve témavezető-váltáshoz dékáni kérelmet kell benyújtani a Modulo rendszerén keresztül, melyhez mellékelni kell az érintett tanszék(ek) vezetőjének/vezetőinek, továbbá az érintett témavezető(k) hozzájárulását. [10-11. oldal]

Kérjük a végzősöket, illetve szakdolgozatukon dolgozó, már abszolutóriumot szerzett hallgatóinkat, hogy fentieket mindenképpen vegyék figyelembe téma-, illetve témavezető-választással kapcsolatos döntéseikben!

Utoljára frissítve ( 2016 szeptember 02., péntek 09:15 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink