27 | 11 | 2022
Szakdolgozatokkal kapcsolatos információk
2015 szeptember 08., kedd 12:36

Mind BA, mind MA képzésben különösen fontos eleme az utolsó évnek a szakdolgozat elkészítése. A szakdolgozat témájának kiválasztása, illetve a konzultációk megkezdése már az őszi szemeszterekben elkezdődik. A téves információk elkerülése érdekében az alábbiakban összefoglaltuk a szakdolgozati témaválasztással, a követelményekkel, a konzultációkkal, illetve a leadással kapcsolatos legfontosabb információkat. Mindezek mellett fontos, hogy időben vegyék fel, illetve tartsák a kapcsolatot témavezetőjükkel, figyeljék a Tanulmányi Osztály híreit, és kérdezzenek, ha valami nem világos!

(Ha már minden világos, és csak egy témaválasztó lapra van szüksége, kattintson ide!

Előzetes információk

Mielőtt belefogna valami másba, mindenképpen tanulmányozza a szakdolgozatokkal kapcsolatos általános kari, illetve tanszéki elvárásokat. Az egyetemi és kari szintű elvárásokat az alábbi dokumentumokban találja:

A tanszéki elvárások az alábbi linkeken érhetők el:

1. Témaválasztás

1.1) Mikor kell témát választani?

Akár alapszakos (BA), akár mesterszakos (MA) képzésben van a hallgató, a tanulmányok utolsó előtti félévének elején szakdolgozati témát kell választania. Ez BA képzésben tipikusan az 5., MA képzésben a 3. félév eleje. Ez azt jelenti, hogy az őszi szemeszterben szeptember 30-ig kell leadni a témaválasztó lapokat.

1.2) Mit kell tenni a témaválasztáshoz?

Először is ki kell találni, hogy miről szeretne szakdolgozatot írni? Mi az a téma, ami érdekli, és meg tudja valósítani egy év alatt. Az sem árt, ha olyan témát választ, amit nem un meg könnyen. Kommunikáció és médiatudomány szakon általában a hallgató választ témát, és ahhoz keres témavezetőt – értelemszerűen olyan oktatót, aki járatos az adott területen, és még kész vállalni a témavezetői feladatokat. Ugyanakkor az oktatók maguk is adhatnak / javasolhatnak témákat a hallgatóknak. Egyetlen oktató sem kötelezhető arra, hogy mindenképpen vállalja egy szakdolgozat vezetését.

Ha megvan a téma, és a hozzá illő témavezető, akkor – BA és MA képzésben egyaránt – ki kell tölteni és aláíratni a szakdolgozati témaválasztó lapot, amit azt az utolsó előtti félévben a szorgalmi időszak első hónapjának végéig (szeptember 30.) kell leadni a Tanszéki Irodára. Mivel a témaválasztó lapot a témavezetőnek és a szakgazdának is alá kell írnia, illetve le kell bélyegezni, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a kitöltést.

1.3) Ki lehet témavezető?

Témavezető bármely oktató lehet, aki a) aktív résztvevője a képzésnek, b) ért az adott területhez, és c) vállalni tudja a témavezetői feladatokat.

1.4) Mit tegyek, ha nincs témaötletem?

Ha nincs konkrét ötlete, de van olyan terület, amivel gyakorlati, vagy elméleti szinten szívesen foglalkozik, keresse meg az adott témával foglalkozó oktatót, és kérje ki a tanácsát!

Alapszakos (BA) képzésben leadható úgynevezett „mestermunka” is, mely részben gyakorlati munka némi írásos kiegészítéssel. A mestermunkákkal kapcsolatos elváráskoról a szakirányvezetőknél, illetve az alábbi dokumentumban tájékozódhatnak.

1.5) Válthatok-e témát/témavezetőt?

A tanulmányok utolsó félévéig mind a téma, mind a témavezető megváltoztatható. Ebben az esetben azonban legkésőbb az utolsó félév szorgalmi időszakában, az első hónap végéig új témaválasztó lapot kell benyújtani. Figyelem! Ha témavezetőt vált, mindenképpen egyeztessen a korábbi témavezetőjével is!

2. Szakdolgozati konzultáció

2.1) Mikor kell felvenni a szakdolgozati konzultációt/szemináriumot?

Alapszakos (BA) képzésben a szakdolgozati szemináriumot a képzés utolsó félévében, mesterszakon (MA) az utolsó két félévben kell felvenni. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy BA-n csak az utolsó félévben kell foglalkozni a szakdolgozattal!

2.2) Hogyan működik a szakdolgozati konzultáció/szeminárium?

Témavezetőnként eltérő, hogy ki, milyen gyakorisággal tart konzultációt, illetve hogyan segíti a hallgató munkáját. Van, aki fix időpontokban dolgozik a hallgatóival, más pedig rugalmasabban kezeli a konzultációk kérdését. A rövid válasz tehát: a témavezetővel való egyeztetésből derül ki.

A témavezető általában akkor tudja a legnagyobb segítséget nyújtani, ha a szakdolgozó aktívan foglalkozik a témájával, dolgozik a szövegén / kutatásán / mestermunkáján, mert csak meglévő anyagokkal kapcsolatban lehet igazán tanácsokat, útmutatást adni. A témavezetőnek joga van megtagadni a konzultáció teljesítését, amennyiben elégedetlen a hallgató teljesítményével. Azt pedig mindenképpen el kell kerülni, hogy a témavezető csak a leadás előtti utolsó napokban találkozzon először a szakdolgozattal, ebben az esetben ugyanis nem feltétlenül tudja megítélni a munka minőségét, nem tud érdemben kivitelezhető javításokat javasolni, és nem köteles engedélyezni annak benyújtását. Kész szakdolgozat csak a témavezető írásos engedélyével nyújtható be.

A szakdolgozati szeminárium teljesítése az abszolútórium része – enélkül a hallgató nem záróvizsgázhat.

2.3) Melyik szakdolgozati konzultációt/szemináriumot vegyem fel az ETR-ben?

Alapszabályként azt a szakdolgozati konzultációt / szemináriumot kell felvenni, amelynek címében, illetve oktatójaként az ön témavezetőjének neve van feltüntetve. Mivel azonban nem hirdetünk minden kolléga neve alatt külön kurzust, ha valaki olyannál veszi fel a konzultációt, aki nincs nevesítve a meghirdetésekben, akkor az “Egyéb oktató” megjegyzéssel ellátott szemináriumra kell jelentkezni. (Ebben az esetben a félév végén az oktatónak személyesen, vagy emailben kell jeleznie a tanszéki adminisztrációnak, hogy elfogadja a hallgató teljesítését.)

3. Záróvizsga-jelentkezés

Záróvizsgára a Modulo-ban kell jelentkezni annak a félévnek az elején, amikor a szakdolgozat leadása aktuálissá válik. A jelentkezési időszak pontos dátumait a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak elején. 

4. Szakdolgozat leadása

A kész szakdolgozatokat – ha arról a Tanulmányi Osztály máshogyan nem rendelkezik a szorgalmi időszakban – a tavaszi félévben április 30-ig, az őszi félévben november 30-ig kell leadni az alábbi követelményeknek megfelelően:

    A szakdolgozat 2 kinyomtatott, spirálozott példányát, valamint 1 CD-re/DVD-re kiírt digitális példányát le kell adni a tanszéki irodán (NEM a Tanulmányi Osztályon). Kötött példány 2013-tól nincs.

    A spirálozott példányok egyikének címoldalán a témavezetőnek fel kell tüntetnie az alábbi szöveget: “A szakdolgozat záróvizsgára bocsátható!”, illetve aláírásával hitelesítenie kell.

    A szakdolgozat digitális példányát a Modulo rendszerébe is fel kell tölteni.

Utoljára frissítve ( 2017 szeptember 06., szerda 21:51 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink