09 | 12 | 2022
Meg- és/vagy kitalált helyi ünnepek a rendszerváltás után
2015 július 28., kedd 09:38
 
  
 20-23 September 2015, Freiburg

Meg- és/vagy kitalált helyi ünnepek a rendszerváltás után. Az önkereséstől az etno-marketingig

Gefundene und erfundene lokale Feste und Festivals nach der Wende: Zwischen „Ethnobusiness“ und Selbstvergewisserung

Rediscovered or Invented Traditions after the Changes. From Identity Quest to Ethno-marketing  

 
Az Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa Freiburg és Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének (Szeged) együttműködésében megvalósuló konferencia célja, hogy a helyi kulturális önszerveződés néhány recens példáját megvizsgálja. Célunk helyi közösségek ünnep-, fesztivál-, ill. hagyományteremtő aktivitását elemezni a magyarországi rendszerváltást követően, különös tekintettel ezek etnikus vonatkozásaira. A jelenséget a következő fogalmak erőterében vizsgáljuk: (etnikus) identitás – helyi kultúrateremtés – turizmus – hagyományőrzés ill. -teremtés, társadalmi és gazdasági átalakulás.

Zielsetzung der vom IVDE Freiburg und dem Lehrstuhl für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Szeged organisierten Tagung ist es, jene seit der Wende erscheinenden und seither bestehenden Aktivitäten einzelner Lokalgesellschaften zu beobachten und zu beschreiben, die der kulturellen Selbstvergewisserung und Selbstfindung dienen und sich in Erfindung bzw. Wiederaufnahme von Tradition und Fest manifestieren. Sie sollen in einem von uns generierten Spannungsfeld folgender Begriffe diskutiert werden: (ethnische) Identität – lokale Kulturschöpfung – Tourismus – Traditionspflege – Transformation.

The conference, organised by the Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa Freiburg and the Department of Communication and Media Studies at the University of Szeged aims to study some recent examples of local cultural self organisation. It plans to investigate communities where we find evidence of feast-, festival- and tradition-constructing activities following the change of the system in Hungary (1989-90), with special emphasis on the relationship between these events and ethnic identity. The following concepts drive our interest: ethnic identity, local culture production, tourism, the safeguarding and invention of traditions, social and cultural change.

Csilla SCHELL (Freiburg)
PUSZTAI Bertalan (Szeged)
Michael PROSSER-SCHELL (Freiburg)

Utoljára frissítve ( 2015 július 30., csütörtök 14:21 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink