04 | 03 | 2024
Túl a turistatekinteten

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének hallgatói a pécsi tanszék hallgatóival a turizmus kritikai és kultúratudományi kutatásának irodalmából készítettek egy fordításgyűjteményt. Az SZTE kutatóegyetemi programjai keretében, a két tanszék intenzív együttműködésében létrejött munkát Bódi Jenő (PTE) és Pusztai Bertalan (SZTE) szerkesztette.


Túl a turistatekinteten.
A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái.
Szerkesztette: Bódi Jenő – Pusztai Bertalan

Budapest – Pécs – Szeged, 2012

Gondolat
PTE Kommunikáció- és Mdiatudományi Tanszék
SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

 

Miért érdekes a társadalom- és kultúrakutatás számára egy olyan banalitás, mint a turizmus? Mi a kritikai turizmuskutatás speciális megközelítése? Miért lehet a turizmust a kultúra laboratóriumának tekinteni? Mi, turisták, miért is vagyunk egyfajta amatőr szemiotikusok? Milyen tekintettel vizsgáljuk a turizmus klasszikus célpontjait, és hogyan tekintünk ezek után másként saját közvetlen környezetünkre? Hogyan segíthet a turisztikai autentikusság megértése az állandó autentikusság-vesztés érzésében élő jelenünk értelmezésében?

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének hallgatói a pécsi tanszék hallgatóival a turizmus kritikai és kultúratudományi kutatásának irodalmából készítettek egy fordításgyűjteményt. Az SZTE kutatóegyetemi programjai keretében, a két tanszék intenzív együttműködésében létrejött munkát Bódi Jenő (PTE) és Pusztai Bertalan (SZTE) szerkesztette.

Bővebben:

http://www.u-szeged.hu/hirek/2012-oktober/turizmusrol-kritikusan

 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Pusztai Bertalan, DSc, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink