09 | 12 | 2022
Médiastaféta - konferenciasorozat
2015 július 28., kedd 10:03

Médiastaféta 2015

A konferenciasorozat első állomása: SZEGED
Időpont: 2015. október 16 – 17. (péntek – szombat)
Helyszín: Millenniumi Kávéház (Szeged, Dugonics tér)

(A rendezvény meghívója elérhető ezen a linken) 

Felnőttek lettünk. A hazai kommunikáció- és médiaoktatás első intézményei Budapesten, Pécsett és Szegeden egyidőben, 1993 őszén kezdték meg tevékenységüket. A kommunikáció- és médiatudomány szak intézményesülésével egy a hazai egyetemekről évtizedekig hiányzó,  önálló elméletek és módszerek mentén szerveződő társadalomtudomány jelent meg a felsőoktatási térben.

Sok mindent hozott magával az elmúlt két évtized. Sokszor erőteljes oktatáspolitikai hatásoktól befolyásolva, de mára kiépült az oktatás intézményrendszere, többé-kevésbé azonosíthatóak a kutatás csomópontjai és a képzések helyi sajátosságai. A szakon végzett hallgatók jelentős társadalmi beágyazottságot teremtettek, a szélesebb közvéleményben is kialakult egy elképzelés a területtel kapcsolatban. A kommunikáció és médiatudományi tanszékek képesek voltak a társadalom- és kultúratudományok néhány nagy diskurzusában és módszertani fordulatában aktív, konstitutív szerepet játszani, bekapcsolódtak valós   tudományközi párbeszédekbe. Mindezen eredmények ellenére számos tennivaló vár ránk: mindezidáig nem sikerült megteremteni az akadémiai jelenlétet és még a tanszékek szűkebb köre sem rendelkezik intézményesített, az oktatás és kutatás kérdéseit megvitatni hivatott fórummal. Konferenciasorozatunk ezt a szerepet kívánja betölteni.

Az évente változó helyszínen szervezett találkozásaink pénteki délutánját egy, a szervező intézmény által előzetesen rendelkezésre bocsátott, új eredményeket hozó szöveg tételszerű bemutatása és kötetlen formában történő megvitatása tölti ki. A két rövid korreferátummal felvezetett vita a műhelyeink által lényeginek ítélt területeket, elméleti és módszertani áramlásokat térképezi fel. A szombati nap délelőttjén 2-3 előadásban különböző intézményekben éppen folyamatban lévő kutatásokkal ismerkedhetünk meg, s ezek körüli diszkussziók kötetlenebb reflexiós lehetőséget biztosítanak kollégáknak, doktoranduszoknak, kutatócsoportoknak. Mindemellett éves találkozásaink keretet teremthetnek az oktatás és a kutatás aktuális szervezési és tartalmi kérdéseinek átbeszélésre is.

A MédiaStafétát életre hívó intézmények – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem, az ELTE, a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció- és médiatudományt oktató tanszékei – szívesen  látnak körükben minden kommunikáció- és médiatudomány iránt érdeklő diákot, oktatót, szervezetet.

Pusztai Bertalan - Szegedi Tudományegyetem
Szijártó Zsolt - Pécsi Tudományegyetem

 

Időpont: 2015. október 16 – 17. (péntek – szombat)
Helyszín: Millenniumi Kávéház (Szeged, Dugonics tér)

A RENDEZVÉNY ELŐZETES PROGRAMJA

Október 16 (péntek), 13.00 – 17.00

13.00 – 13.10 Köszöntő

13.10 – 14.30 Szöveg+Vita I.

 

 

14.30 – 15.00 Kávészünet

15.00 – 17.00 Szöveg+Vita II.
A vitát moderálja: Szajbély Mihály (SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

18.00-tól: Vacsora 

Október 17 (szombat), 9.00 – 12.00

Kutatási beszámolók

9.00 – 9.45: Média- és kommunikációkutatás Erdélyben, a romániai magyar tudományosság 2014-es szintézisének tükrében (Babes-Bólyai Tudományegyetem)

9.45 –  10.00: Kávészünet

10.00 – 10.45: A számítógépes nyelvészettől a zenei hálózatokig - kommunikáció- és médiatudományi kutatások a Budapesti Műszaki Egyetemen

10.00 – 10.45: Kávészünet

11.00 – 11.45: A hálózati médiaarchívumok újfajta szerveződése – a nyolcvanas évek pécsi undergroundjának kutatása (PTE) 

12.00-től: Ebéd


Utoljára frissítve ( 2015 szeptember 05., szombat 08:02 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink