"Kommunikációkutatás 2006"

Program

2006. november 17. (péntek)

14.00-tól Megnyitó

Szajbély Mihály (SZTE BTK)

Plenáris előadások:

Csányi Vilmos (MTA - ELTE Etológia Tanszék)
Az emberi kommunikációs készség biológiai gyökerei

Bánréti Zoltán (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Kompenzációs stratégia afáziás nyelvi korlátozottságban

I. szekció: Spontán fejlődési mechanizmusok szerepe a humán kommunikációban
15.30-től 16.30

Ivády Rozália Eszter (BME) - Takács Boglárka (ELTE) - Prof. Pléh Csaba (BME Kognitív Labor)
Tudatelmélet, metakommunikációs képesség és idegen-nyelv elsajátítás : nem (csak) a száraz kogníció teszi a mestert

Oszkó Beatrix (MTA Nyelvtudományi Intézet)
A nyelvi-kommunikációs készségfejlesztés a magyar mint idegen nyelv oktatásában

16.30. szünet
16.50-tól 17.30
II. szekció: Iskolai keretek közt megvalósuló készségfejlesztés; a nyelvi - kommunikáció készségfejlesztés szerepe a felnőttoktatásban

Blaskó Ágnes (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
A tanári szerepváltozás az egyetemen

Ivaskó Gabriella (SZTE BTK)
Kommunikációs készségfejlesztés egyetemi hallgatók körében

17.30-tól 18.30-ig
III. szekció: Specifikus fejlesztési formák, hazai szabadalmak

Bácsi János (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Ált. Isk.) - Sejtes Györgyi (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Ált. Isk.) - Kocsor András (SZTE TTK MTA Kutatócsoport)
Beszédmester I-II.

2006. november 18. (szombat)

9.00-tól 10.20-ig
IV. szekció: A patológiás nyelvhasználat specifikus jegyei Alzheimer-kórban

Szél Laura (SZTE BTK) Parafázia-típusok Alzheimer-kórban

Szücs Márta(SZTE BTK) Idiómák megértése Alzheimer-kórban

Hoffmann Ildikó (SZTE BTK) - Németh Dezső (SZTE BTK) Demencia és a nyelv változása - az Alzheimer-kór egy lehetséges korai előjele

10.20-tól 11.10-ig
V. szekció: A patológiás nyelvhasználat specifikus jegyei afáziában

Mészáros Éva (MTA Nyelvtudományi Intézet) A szórend hatása az alany-ige és az időhatározó-ige inkongruenciájának megítélésére agrammatikus afáziásoknál

Szentkuti-Kiss Katalin (MTA Nyelvtudományi Intézet) Tárgyas mondatok szerkezeti feldolgozásának és megértésének mintázatai afáziában

11.10-től szünet
11.30-tól 12.30-ig
VI. szekció: A patológiás jelhasználat/nyelvhasználat specifikus jegyei; terápiás lehetőségek

Hegyi Ágnes (SZTE ÁOK Gyermekklinika) Neurolingvisztika a rehabilitációban

Pető Theodóra (Markhot Ferenc Kórház Eger) Az afázia komplex rehabilitációja

Ivaskó Lívia (SZTE BTK) Nyelvi diagnosztika az időskorúak ellátásában

12.30-tól plenáris előadások:

Lajos Péter (ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskola) A beszédfolyamatosság zavara: a dadogás

Erdélyi Andrea (ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskola) A "Nézd a kezem!" c. gesztusnyelv magyarra adaptálása súlyosan és értelmileg halmozottan akadályozott személyek számára.

13.30 zárszó

Helyszín: SZTE BTK Egyetem u. 2. új kari konferenciaterem