English site

Audiovizuális újságíró-oktatás a szegedi és az újvidéki egyetemen

Program

JANUÁR 26. (péntek)

14.00 Badó Attila, Bányai János: Megnyitó

14:20 - 15: 30 Plenáris előadások

Szajbély Mihály, Mátyus Imre: A kommunikáció szak létrejötte és működése a szegedi egyetemen

Vera Vasič: Koncepcija studijske grupe Zurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Médiatudományi szak koncapciója)

15:30 - 15:40 Szünet

15:40 - 17:00 1. szekció

Dubravka Valič: 1. Transformacija i priva- tizacija medija na jezicima manjina u Vojvodini. / 2. Javni servis Vojvodine - prva iskustva i problemi (1. A vajdasági nemzetiségi [kisebbségi] nyelvű média átalakítása és privatizációja / 2.Közszolgálati Média a Vajdaságban – az első tapasztalatok és problémák)

Rózsa Péter: Televíziós oktatás az egyetemi képzésben tekintettel a munkaerőpiaci elvárásokra

17:00 - 17:10 Szünet

17:10 - 18:30 2. szekció

Csala Gabriella: A városi televíziók helye és szerepe az elektronikus médiában

Nagy Gábor: Egy kisközösségi rádió létrehozásának és működtetésének tapasztalatai

18:30 - 19:00 Kerekasztal beszélgetés az egyetemi képzések struktúrájáról

JANUÁR 27. (szombat)

9:30 - 11:00 1. szekció

Jan Briza: Multikulturalnost u Vojvodini - nekad i sad (Multikulturalizmus a Vajdaságban – régen és most)

Pusztai Bertalan: Interkulturális kommunikáció, kultúratudományok a szegedi kommunikáció szakos oktatásban

Violetta Rakič: Bibliotekarstvo u medijima/ Bibiotekarstvo i mediji (Könyvtártudomány és M édia)

Tóth Benedek: Médiaelmélet a szegedi kommunikáció szakos oktatásban

11:00 - 11:10 Szünet

11:10 - 12:25 2. szekció

Marina Fratucan: „Kafa umesto nisana”

Jelena Kleut: Odnos lokalnog i globalnog u medijskom sistemu na primeru verskog medija Radio Marija Srbije (A helyi és a globális média viszonya a szerb Rádió Mária példáján bemutatva)

Balog József: Rádiós műsorok egyetemi kontextusban

12:25 - 12:35 Szünet

12:35 - 13:50 3. szekció

Klucsik Edit: Az ötlettől a műsorig

Dejan Pralica: Znacaj regionalne saradnje medija na primerima Radiotelevizije Vojvodine i Radija 021 iz Novog Sada (A regionális médiumok együttműködésének jelentősége a Vajdasági Rádió és Televízió és az újvidéki Rádió 021 példáján bemutatva)

Ivaskó Lívia: Pragmatika és kognitív tudomány a szegedi kommunikáció szakos oktatásban

14:00 Bányai János, Szajbély Mihály: Zárszó

Design és kivitelezés: Mátyus Imre (2007)
1024×768-as felbontásra optimalizálva. Tesztelt böngészők: Mozilla Firefox 2; Internet Explorer 6; Opera 9